Mansardarea

Avantajele si dezavantajele mansardarii

AVANTAJELE MANSARDARII:
 • Obtinerea unor apartamente mai ieftine (cu cost mai redus), datorat absentei fundatiei, subsolului etc;
 • Posibilitatea realizarii de apartamente in zone cautate sau mai apropiate de zona centrala a oraselor, in absenta unor terenuri libere in aceste zone;
 • Economisirea sumelor care trebuie cheltuite periodic pentru repararea straturilor hidroizolante ale teraselor existente;
 • Micsorarea cheltuielilor pentru incalzire, ca urmare a reducerii necesarului de caldura aferent cladirii existente;
 • Micsorarea cotei parte din cheltuielile de intretinere ce revin fiecarui apartament din cladirea existenta, ca urmare a cresterii numarului total de locuinte la o scara;
 • Modificarea aspectului fatadei si ruperea monotoniei create de tipizare
DEZAVANTAJELE MANSARDARII:
 • Accesul pe verticala atunci cand cladirea nu este prevazuta cu lift in conditiile in care prevederea unui lift este aproape imposibila atat din punct de vedere tehnic cat si economic;
 • Dificultatile de finantare a investitiei in conditiile in care cladirile sunt proprietate particulara a mai multor proprietari de apartamente;
 • Inrautatirea conditiilor de exploatare a apartamentelor existente, in perioada de executie a mansardelor;
 • Dificultati in ceea ce priveste asocierea proprietarilor existenti si a obtinerii unui consens pentru realizarea supraetajarii;
 • Obtinerea, in unele cazuri, a unor apartamente cu grad de rezistenta la foc mai mic decat al cladirii existente (in limite admisibile totusi)
 • Obtinerea unor apartamente care au in general o protectie mai mica impotriva zgomotului decat apartamentele din cladirea existenta.
EXIGENTE JURIDICE:
 • Renuntarea la cotele indivize aferente terasei blocului prin cedarea dreptului de folosinta a acestora pe durata existentei constructiei, de catre toti proprietarii din condominiu;
 • Reactualizarea suprafetelor indivize aferente ariei perimentale construite a imobilului, spatiilor comune si anexelor imobilului;
 • Reactualizarea cotelor de impozitare ale proprietatilor;
 • Intabularea noilor spatii locuibile;
 • Acordul scris si legalizat al tuturor proprietarilor pentru realizarea interventiilor la instalatiile comune in vederea unei eventuale refaceri/modificari survenite, determinate de redimensionarea acestora;
 • Pe langa conditiile si exigentele juridice necesare executarii de sarpante sau mansarde la locuintele colective existente, trebuiesc indeplinite si conditiile de performanta si admisibilitate a realizarii acestora stabilite prin Normativul NP 064-02 si Normativul NP 057-02, si anume:
 1. Siguranta in exploatare;
 2. Izolare termica, hidrofuga si izolare acustica;
 3. Rezistenta si stabilitate pentru imobilele in care, urmare a expertizei tehnice si in conformitate cu prevederile Normativului NP 064-02, s-a apreciat ca gradul de asigurare al actiunii seismice este de III sau IV, pentru celelalte imobile mansardarea putandu-se realiza numai ulterior sau concomitent cu lucrarile de consolidare integrala a imobilului;
 4. In vederea micsorarii greutatii structurii si implicit a fortelor seismice, mansarda va fi realizata numai dupa indepartarea integrala a izolatiei hidrotermice a terasei existente;
 5. Dupa decopertarea mentionata se vor lua masuri de verificare si de consolidare/refacere, dupa caz, a tuturor aticelor, neacceptandu-se considerarea acestora ca puncte/elemente de ancorare sau/si de sprijin pentru elementele structurale ale mansardei.
PASI DE URMAT IN REALIZAREA UNEI MANSARDE:
 1. Obtinerea certificatului de urbanism de la Primarie, act informativ care nu tine loc de autorizatie de construire, prin care solicitantul ( asociatie de proprietari, investitor, proprietar) este informat asupra documentatiei necesare pentru eliberarea autorizatiei de construire, printre care mentionam:
  • Avizul comisiei de urbanism pentru studiul de incadrare urbanistica a mansardei pentru tot ansamblul cladirii, chiar daca mansardarea se efectueaza pentru inceput numai numai pe un tronson;
  • Acordul tuturor proprietarilor din cladire pentru construirea mansardei (in original)
  • Expertiza tehnica a cladirii (tronsonului) intocmita si verificata de experti in domeniu;
  • Avize de la Inspectoratul Judetean in Constructii, Salubris si Directia de Sanatate Publica;
  • Referat de verificare a instalatiilor termice, electrice si sanitare intocmit si verificat de experti in domeniu;
  • PAC (proiect de autorizare a constructiei) intocmit de un arhitect si completat de memorii ale unor specialisti (structura, instalatii etc)
  • copie legalizata la notar dupa actul de detinere a terasei;
  • taxa de timbru, diverse taxe impuse prin lege;
 2. Obtinerea actului de detinere a terasei, act eliberat de notarul public in urma acordului de renuntare a tuturor proprietarilor la cotele indivize aferente terasei prin cedarea dreptului de folosinta a acesteia unui proprietar sau unui investitor care se va ocupa apoi de obtinerea documentatiei si executia terasei;
 3. Obtinerea autorizatiei de construire de la Primaria Iasi;
 4. Efectuarea constructiei conform autorizatiei, etapa ce presupune respectarea organizarii de santier (aprobarea etapelor de construire de catre IJC, sef de santier, diriginte de santier, respectarea normelor de protectia muncii la inaltime etc);
 5. Intabularea noilor spatii de locuit;
 6. Stabilirea prin hotararea adunarii generale a proprietarilor a refacerii calculului cotelor indivize dupa inregistrarea noilor suprafete si proprietarilor apartamenelor de la mansarda;
 7. Stabilirea, in functie de suprafetele detinute, a impozitului pe teren si apartament, impozite datorate Primariei.